Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Eksikliği

Özgüven, benlik saygısı anlamına da gelmekle birlikte, kişinin, kendini, her türlü bakımdan yeterli hissederek, herhangi bir eylemi gerçekleştirme konusunda kendine olan inancı ve olumlu düşüncelerini ifade eder. Bu inancın ve olumlu düşüncelerin eksikliği, yetersizlik hissinin ön planda olduğu durumlarda, özgüven eksikliğinden şüphe edilebilir.

Özgüven Eksikliğinin Belirtileri 

Kişi, yetersiz olduğunu hissetme eğilimindedir. Buna bağlı olarak, uğraş verdiği işlerde bile başarılı olamayacağını düşünme, rekabetten kaçınma, iş ve okul yaşamında başarısızlık yaşama gibi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. 

Özgüven eksikliğine bağlı olarak gelişen bir diğer belirti, kişinin eleştirilere karşı geliştirdikleri alınganlıktır. Bu kişiler, hata ve kusurlarının diğer insanlar tarafından eleştirilmesi konusunda hassastırlar. 

İçe kapanıklık ve yalnızlık da özgüven eksikliğinin belirtileri arasındadır. Özgüven eksikliğine sahip olan kişiler, yeni bir ortama girme, arkadaş edinme veya sohbet başlatma gibi konularda problemler yaşayabilirler. Bunun nedeni, onlarla yeteri kadar kaliteli bir iletişim kuramayacaklarını düşünmeleridir. 

Diğer Belirtiler  

  • İnsanların isteklerini geri çevirmekte zorlanma, sürekli özür dileme, diğer insanlara ihtiyaç duyma 
  • Başarılarını fark etmeme, görmezden gelme 
  • Düşüncelerini beyan etmede çekinme 
  • Reddedilmekten korkma 
  • Fiziksel görünümünü veya ses tonunu beğenmeme
  • Gelecekle ilgili olumlu hayaller kurmama veya büyük beklentiler içine girmeme
  • Başkalarını suçlama 
  • Adaptasyon ve uyum gerektiren durumlarda zorluk çekme  

Özgüven Eksikliğinin Nedenleri 

Aile tutumu ve kişilik özellikleri de özgüven eksikliğinin oluşumunda önemli bir rol oynayabilir. Mükemmeliyetçi ailelerin çocukları ve benzer kişilik özelliklerine sahip kişiler, hata yapmaktan veya başarısız olmaktan korkabilirler. Bu yüzden, çok küçük yaşlardan itibaren var olup, gelişen mükemmeliyetçilik ve kusursuzluk arayışı nedeniyle oluşan hata yapma ve başarısız olma korkusu, özgüven eksikliğini tetikleyebilir. 

Depresyon veya sosyal fobiye sahip olan kişilerde, özgüven eksikliği de görülebilir. Özellikle, sosyal fobi ve özgüven eksikliğinin belirtileri, birbirine oldukça benzemektedir. Depresyonsa, yaşanılan üzüntü ve çökkünlük hissi nedeniyle, kişinin kendini yetersiz ve değersiz olarak değerlendirmesine neden olarak özgüven eksikliğini tetikleyebilir. Diğer psikolojik bozukluklar da özgüven eksikliğine neden olabilir. 

Özgüven eksikliğinin, yukarıda sayılan faktörlerden başka nedenleri de olabilir. 

Özgüven eksikliğini, kişinin kendi ve çevresi yardımıyla ortadan kaldırılamıyor veya en aza indirgenemiyorsa, bir uzmandan yardım alınabilir.